Bellarte asbl

 

Num vum Veräin:|Bellarte a.s.b.l.

Sëtz:|Veräinsbau, Altrier

Postadress:|Bellarte a.s.b.l.
c/o Prim Jos
Maison 15
L-6225 Hersberg

Internet:

Kontosnummer:|

BCEE|LU39 0019 8400 3212 3000

 

Aktivitéiten:

 

Mëttwochs: Molen, Keramik a.s.w.

 

Austellungen

 

De Komitee:

 

 • Sekretärin:

  Bisenius Marie-Josée

  1, op der Millen

  L- 6231 Bech

  Tel.: 790 172

 • Member an Ersatzdelegéierten

  Gengler-Jaeger Lucie

  14, Konsdreferstrooss

  L-6230 Bech

  Tel.: 621 141 703

  lujagwendon't want spam(at)hotmail.com

 

 • Keessier

  Scholtes Angèle

  48, rue des Remparts

  L- 6477 Echternach

  Tel.: 729 550