Centre Equestre Kobenbour

 

Num vum Veräin: Centre Equestre Kobenbour
Sëtz: 1, Walerwee Kobenbour
Postadress:
1, Waalerwee
L-6225 Kobenbour
Internet:  
Kontosnummer:  
BCEE LU28 0019 1300 4035 8000

 

Aktivitéiten:   
Paërdsseenung ob der Schanz         
Turnéier, Ausrëtt       
Stagen (Sprangen & Dressur)

 

De Komitee:

 

 

  • Memberen:

    Heymans Valérie

    Von Ketelhodt Antonia