Chorale Ste Cécile Hemstal

 

Num vum Veräin: Chorale Ste Cécile Hemstal
Sëtz: Poarkirch Hemstal
Postadress: c/o Hau-Thomé Thessy
4, am Duerf
L-6243 Hemstal
jhaudon't want spam(at)pt.lu
   
Kontosnummer:  
BGL LU73 0030 1235 1467 0000

 

Aktivitéiten:

 

Gesang an den Massen

 

Conceren: Kirchlech-Weltlech

 

Kleng Kirmes: Poar Hemstal 8. Juni

 

Thé dansant

 

De Komitee:

 

 • Sekretär

  Frisch Carlo

  11, Duerfstrooss

  L-6255 Zittig

  Tel.: 79 97 05

  frikadon't want spam(at)pt.lu

 • Member

  Philippi Joanna

  5, an Huemes

  L-6255 Zittig

  Tél: 79 90 26