Club des Jeunes Bech

 

Num vum Veräin: Club des Jeunes Bech
Sëtz: 1, um Faubourg
  L-6230 Bech
Postadress: Becher Jugend
1, um Faubourg
L-6230 Bech
Internet: https://www.facebook.com/pages/Becher-Jugend/318270634896682
Kontosnummer: LU58 0090 0000 0119 7490
  Banque Raiffeisen
email: becherjugenddon't want spam(at)outlook.com

 


 

Aktivitéiten:

Tunneldisco, Buergbrennen, Aalkledersammlung, Ausflich,       
Aktiviteiten am Jugendhaus

 


 

De Komitee: