Actualités

< 30.01.2019 E passt op Iech op: DEN DAMPMELDER
10.01.2019

29.01.2019 BicherBus: Dënschdes tëschend 14:35 - 15:00 Auer

Bicherbus: wuer a winni kënnt de Bicherbus?   Zu Bech, Dënschdes tëschend 14:35 - 15:00   29. Januar / 26. Februar / 19. Mäerz / 23. Abrëll / 14. Mee / 11. Juni / 02. Juli / 23. Juli