Actualités

< 10.02.2019 Kannerfuesparty vun 14h00 bis 18h00 am Sall Hanner Bra zu Bech
04.02.2019

06.04.2019 Aktioun "Grouss Botz" an der Gemeng Bech

Aktioun « Grouss Botz » an der Gemeng Bech

Samsdes, den 6. Abrëll 2019 ëm 9.00 Auer

Départ: Virun der Gemeng zu Bech

Am Uschloss gët e gudde Maufel am alen Gemengenatelier zu Bech offréiert. 

Déi Leit déi un dëser Aktioun deelhuelen wëllen, sollen sëch w.e.g. bis den 3. Abrëll 2019 op der Gemeng umellen

(tél.: 790168-1; bech@pt.lu ).

De Schäfferot

Camille Kohn, Emile Bohnenberger, Norbert Classen

Fichiers :
20190406_Grouss_Botz.pdf110 K