Schanzer Fëscherfrënn

 

Num vum Veräin:Schanzer Fëscherfrënn
Sëtz:Veräinsbau op der Schanz
 22, op der Schanz
 L-6225 Altrier
 Tel.: 799 148
 
Clublokal:
 
 
 
Postadress:Schanzer Fëscherfrënn
 c/o Weyland Nic
 7, Heeschbregerwee
L-6225 Altrier
Kontosnummer:BGLBNPParibasLU 81 0030 1811 3474 1000
Aktivitéiten:
Hierkenverkaf am Januar - Februar
Verkaf vu gebake Fësch, Karfreideg op der Schanz,
Hierschtfest Enn Oktober zu Nenneg, wou mir zesummen mat eisen däitschen Frënn Wëllschwäinragout zervéieren,
Hierkenverkaf an Hierkenowend Enn November op der Schanz,
Organiséieren vun verschidden Fëschen , verdeelt iwwer d’ganzt Joër
wéi z.B.
ClubfëschenNennig
FrellenfëschenNennig a Bauschelt
HiechtfëschenNennig
NuetsfëschenNennig
RoutafëschenNennig
Bei all dësen Fëschen sinn och Nët-Member häerzlech wëllkomm.
De Komitee:Membren vum Komitee:
President, Keessier an Entente - DelegéiertenVize - President an Entente - Ersatzdelegéierten
Weyland NéckelKlepper Jang
7, Heeschbregerwee14, op der Millen
L-6225 AltrierL-5332 Moutfort
790741 oder 621 263 021Tel.: 35 61 79 oder 621 321 939
weylandn@pt.lu klepperjean@yahoo.com
SekretärMember
Schertz RaymNiederweis Claude
18, rue Paul Goedert5, rue de l’Ernz
L-3330 CrauthemL-6196 Eisenborn
 
621 158 278Tel: 621 269 069
schertra@pt.lu hdr1970@pt.lu
 
MemberMember
Linster Jean-MarieMosar Guy
50, rue de Weiler28a, Montée W. Goergen
L-3328 CrauthemL-7322 Steinsel
621 152 109661 725 544
irenelinster@yahoo.de guymosar@pt.lu
Member 
Hansen Sven 
3, cité Gringert 
L-6187 Gonderange 
 
621 774 422 
eumel69@hotmail.com 
  
Member 
Hilbert Nic
10 Rue Remesfeld
L-6195 Imbringen
691 146 077
nhilbert@pt.lu 
Member  Hoffmann Frank 7 Rue Robert Schuman L-7382 Helmdange 661 790 920 Frank_ods@hotmail.com