Actualité

Grouss Botz

​​​​​Aktioun « Grouss Botz » 
an der Gemeng Bech

Samsdes, den 6. Abrëll 2019 
ëm 9.00 Auer

 

Départ: Virun der Gemeng zu Bech

 

Am Uschloss gët e gudde Maufel am alen Gemengenatelier zu Bech offréiert. 

 

Déi Leit déi un dëser Aktioun deelhuelen wëllen, sollen sëch w.e.g. bis den 3. Abrëll 2019 op der Gemeng umellen

(tél.: 790168-1; bech@pt.lu ).

 

De Schäfferot

Camille Kohn               Emile Bohnenberger             Norbert Classen