Actualité

Invitatioun Schülerauditioun

​D’Bech-Berbuerger Musek, 

zesummen matt der UGDA’s Museksschoul vu Berbuerg invitéiert Iech häerzlech op hir 


SchülerauditiounSamsdes den 30.November 2019 zu Bech « Hanner Bra »
Ufank : 14.00 Auer

Programm :
- Presentatioun vu flotte Stécker vun de Perkussiouns-, Querfluten-, Klarinetten-, Saxophons- , a Blech-Klassen,
- d'Solfègeklassen sangen iech e puer Lidder.
- Klenge Concert vum Jugendensembel vun der UGDA de "Pink Notes"
- Iwwerreechung vun den Diplomer vum Schouljar 2018/2019​

20191130_Invitatioun Schülerauditioun 2019.pdf